Termini ta’ Użu

Din il-paġna (flimkien mad-dokumenti msemmija fiha) tipprovdilek it-termini u l-kundizzjonijiet li bihom tista ’tuża s-sit web, kemm bħala viżitatur kif ukoll bħala utent irreġistrat. Jekk jogħġbok aqra sew dawn it-termini u kundizzjonijiet tal-użu qabel ma tibda tuża s-sit. Billi tuża s-sit web, inti tindika li taċċetta u taqbel li timxi ma’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu. Jekk ma taqbilx ma ’dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu, jekk jogħġbok żomm lura milli tuża s-sit web.

AĊĊESS GĦAS-SIT WEB

L-aċċess għas-sit web huwa permess fuq bażi temporanja, u aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw jew nemendaw l-informazzjoni u/jew is-servizzi li nipprovdu fuq is-sit web mingħajr avviż (ara hawn taħt).

Aħna se nużaw sforzi raġonevoli biex niżguraw li s-sit ikun disponibbli 24 siegħa, 7 ijiem fil-ġimgħa. Madankollu, ma nkunux responsabbli jekk għal xi raġuni s-sit web ma jkunx disponibbli fi kwalunkwe ħin jew għal kwalunkwe perjodu.

Minn żmien għal żmien, nistgħu nirrestrinġu l-aċċess għal xi partijiet tas-sit web, jew is-sit web kollu, għall-utenti li jkunu rreġistraw.

Jekk tagħżel, jew tingħata, kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent, password, jew kwalunkwe biċċa informazzjoni oħra bħala parti mill-proċeduri ta’ sikurezza tagħna, għandek tittratta tali informazzjoni bħala kunfidenzjali, u m’ għandekx tiżvelaha lil xi parti terza. Għandna d-dritt li niddiżattivaw kwalunkwe kodiċi jew password ta’ identifikazzjoni tal-utent, kemm jekk magħżul minnek kif ukoll jekk allokat minna, fi kwalunkwe ħin, jekk fl-opinjoni tagħna ma kkonformajt ma’ ebda waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet tal-użu.

Meta tuża s-sit web, għandek toqgħod lura milli tagħmel jew tagħmel xi ħaġa elenkata taħt it-taqsima “użi pprojbiti” ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet.

Inti responsabbli biex tagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa biex ikollok aċċess għas-sit web. Inti responsabbli wkoll biex tiżgura li l-persuni kollha li jaċċessaw is-sit web permezz tal-konnessjoni tal-internet tiegħek ikunu konxji ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet, u li jikkonformaw magħhom.

UŻU TAS-SIT WEB

Dawn it-termini u kundizzjonijiet jirregolaw l-aċċess għall-informazzjoni mqiegħda fuq is-sit web u servizzi relatati b’ mod partikolari notifiki tas-sit web u tqegħid ta’ kummenti u/jew l-użu tas-sit web għall-fini tas-sottomissjoni ta’ formoli ta’ applikazzjoni disponibbli fuq is-sit web lill-ministeri, dipartimenti jew entitajiet oħra rilevanti fi ħdan il-Gvern ta’ Malta.

Notifiki u kummenti awtomatizzati:

Dan is-sit web jista’ joffri s-servizz ta’ notifika awtomatizzata dwar aġġornamenti ta’ informazzjoni fis-sit web. Il-funzjoni tan-notifiki tippermetti lill-utenti jagħżlu x’ għandu jiġi nnotifikat u meta għandu jiġi nnotifikat dwar bidliet fl-informazzjoni. In-notifiki se jitwasslu permezz tal-indirizz elettroniku pprovdut mill-utent.

Dan is-sit web jista’ joffri wkoll karatteristika ta’ kummenti biex jipprovdi interazzjoni bejn l-utenti u s-sid tas-sit web. Il-karatteristika tippermetti lill-utenti jintervjenu u jipparteċipaw f ’diskussjonijiet relatati mal-informazzjoni ppubblikata fuq is-sit web. Fil-każ li karatteristika bħal din tkun funzjonali, nirriżervaw id-dritt li nneħħu kummenti li:

– ikun fihom lingwaġġ abbużiv, oxxen, indeċenti jew offensiv, jew rabta ma’ materjal oxxen jew offensiv

– ikun fihom kliem jaħlef jew forom oħra ta’ profantezza jitneħħew kompletament mis-suġġett tal-konverżazzjoni jew ma jkunux rilevanti għall-oġġett imqiegħed fuq il-ħajt

– ikun fihom lingwaġġ abbużiv lejn individwu involut fil-ħajt, organizzazzjonijiet oħra jew l-amministratur tal-paġna

– jikkostitwixxu spam jew jippromwovu jew jirreklamaw prodotti, ħlief fejn ikun għal avveniment, pubblikazzjoni jew oġġett simili li jkollu rilevanza diretta għas-suġġett tad-diskussjoni. L-informazzjoni dwar il-lokalizzazzjoni u l-kondiviżjoni tal-għarfien u l-għarfien espert hija milqugħa tajjeb, iżda fid-diskussjoni speċifika pprovduta

– huma mfassla biex jikkawżaw fastidju lill-amministratur tal-paġna jew lil utenti oħra.

Aħna nirriżervaw id-dritt li niddiżattivaw il-karatteristika tal-kummenti fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż.

Il-karatteristika tan-notifiki u l-kummenti awtomatizzati hija disponibbli għall-utenti li kisbu Identita elettronika Maltija (e-ID). Għal aktar informazzjoni dwar l-e-ID, tista’ żżur www.servizz.gov.mt

Tranżazzjonijiet online permezz ta’ formoli elettroniċi:

Tista’ tawtentika mas-sit web tal-formoli elettroniċi permezz tal-ID elettronika jew billi tirreġistra fuq is-sit web tal-formoli elettroniċi billi tuża l-kont tal-posta elettronika tiegħek. Jekk inti eliġibbli biex tapplika għal ID elettronika, m’ intix permess tirreġistra fuq is-sit web tal-formoli elettroniċi billi tuża l-kont tal-posta elettronika tiegħek.

Ladarba tirreġistra, tirċievi notifika bil-posta elettronika li tindika li r-reġistrazzjoni tiegħek fis-sit web tal-formoli elettroniċi rnexxiet u għandek tkun tista’ tilloggja billi tuża l-kredenzjali tiegħek. Bħala utent irreġistrat tkun tista’ tuża l-karatteristiċi li ġejjin:

imla formoli online (minn hawn il-quddiem imsejħa “formoli elettroniċi”)

 • jaffettwaw il-pagamenti għall-formoli elettroniċi rispettivi
 • ehmeż id-dokumenti meħtieġa mal-formoli elettroniċi rilevanti qabel ma tissottometti
 • iffirma dokumenti u formoli elettroniċi
 • ibgħat formoli elettroniċi
 • ittrekkja l-formoli elettroniċi sottomessi
 • jirċievi notifiki dwar il-formoli elettroniċi sottomessi
 • ara l-kronoloġija tal-formoli elettroniċi sottomessi
 • uża mekkaniżmi ta’ gwida u funzjonijiet ta’ għajnuna li jinsabu fuq il-formoli

L-utenti rreġistrati għandhom jiżguraw li jaqraw it-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw it-tranżazzjonijiet tal-formoli elettroniċi qabel ma jippreżentaw formola elettronika. Dawn it-termini huma disponibbli hawnhekk.

UŻU TA’ APPLIKAZZJONIJIET MOBBLI TAL-GVERN

“Applikazzjoni mobbli” tfisser l-applikazzjoni tas-softwer ipprovduta mill-Gvern ta’ Malta (“aħna/Aħna/tagħna”) li tippermetti l-aċċess għas-servizzi tal-Gvern fuq apparati mobbli inkluż kwalunkwe softwer jew dokumentazzjoni ta’ parti terza li tippermetti l-użu tal-applikazzjoni tas-softwer u kwalunkwe aġġornament tagħha li jsir disponibbli minn żmien għal żmien.

Il-Gvern ta’ Malta b’ dan jagħti lill-utent (“Inti/Your”) liċenzja mhux esklussiva, mhux trasferibbli, mingħajr royalties u revokabbli biex juża l-applikazzjoni mobbli għall-użu personali tiegħek skont dawn it-termini u kundizzjonijiet u soġġett għal kwalunkwe regola jew politika applikata minn kwalunkwe fornitur jew operatur ta’ Appstore li mis-sit tiegħu tkun tniżżlet l-applikazzjoni mobbli (“Appstore”).

It-trademarks, id-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tad-databases u d-drittijiet intellettwali l-oħra kollha ta’ kwalunkwe natura fl-applikazzjoni mobbli flimkien mal-kodiċi tas-software sottostanti huma miżmuma jew direttament minna jew mil-liċenzjaturi tagħna. Aħna ma nbiegħux l-app tal-mowbajl lilek. Aħna nibqgħu s-sidien tal-app mobbli f’ kull ħin.

L-applikazzjoni mobbli bħalissa hija disponibbli għalik mingħajr ħlas. Tista’ tagħmel użu mill-app tal-mowbajl sabiex tipprovdi s-servizzi tiegħek iżda m’ għandekx terġa tbigħ jew tqassam mill-ġdid l-app tal-mowbajl għall-profitt. Aħna nirriżervaw id-dritt li nemendaw jew nirtiraw l-applikazzjoni mobbli jew niċċarġjaw għall-applikazzjoni mobbli jew is-servizz ipprovdut lilek, fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni.

Kwalunkwe data li tintuża mill-applikazzjoni mobbli għandha tkun soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku.

Jekk m’ intix il-pagatur tal-kont għat-tagħmir mobbli li qed jintuża biex taċċessa l-applikazzjoni mobbli, wieħed jassumi li rċevejt permess mingħand il-pagatur tal-kont biex tuża l-applikazzjoni mobbli. Inti tirrikonoxxi, u għandha tiżgura li min iħallas il-kont jirrikonoxxi, li t-termini ta’ ftehim mal-fornitur tan-netwerk mobbli rispettiv tagħhom (“fornitur mobbli”) se jkomplu japplikaw meta jużaw l-app mobbli. B’ riżultat ta’ dan, min iħallas il-kont jista’ jintalab iħallas mill-fornitur tal-mowbajl għal aċċess għal servizzi ta’ konnessjoni tan-netwerk għat-tul tal-konnessjoni filwaqt li jaċċessa l-applikazzjoni tal-mowbajl jew kwalunkwe tariffa ta’ parti terza bħal din li tista’ tirriżulta. Inti taqbel, u għandha tiżgura li min iħallas il-kont jaqbel, li min iħallas il-kont jaċċetta r-responsabbilta għal kwalunkwe ħlasijiet bħal dawn.

Kwalunkwe tentattiv (a) għall-ikkupjar, ir-riproduzzjoni, il-modifika, il-modifika, l-inġinerija inversa, iż-żarmar, id-dekompilazzjoni, it-trasferiment, l-iskambju jew it-traduzzjoni tal-applikazzjoni mobbli; jew (b) joħolqu xogħlijiet derivattivi tal-applikazzjoni mobbli ta’ kwalunkwe tip, għandhom ikunu pprojbiti b’ mod strett.

Aħna għandna nużaw l-isforzi raġonevoli kollha biex l-app mobbli tkun kompletament funzjonali a) fejn dan ikun teknikament fattibbli u b) fuq apparati (i) li jitqiesu bħala mainstream; (ii) li jkollhom sistema operattiva mainstream; (iii) li l-istekk tas-software jiġi kkonfigurat kif appoġġjat mill-bejjiegħ oriġinali tal-apparat; (iv) li s-sistema operattiva tingħaqad mal-aħħar aġġornamenti.

Il-verżjoni tal-applikazzjoni mobbli tista’ tiġi aġġornata minn żmien għal żmien biex iżżid appoġġ għal funzjonijiet u servizzi ġodda.

Aħna ma naċċettaw l-ebda responsabbilta li l-app tal-mowbajl ma tkunx disponibbli jew li jkun hemm xi diffikulta’ jew nuqqas ta’ ħila biex tniżżel jew taċċessa kontenut minħabba xi atti jew ommissjonijiet tal-Appstore jew xi ħsara oħra fis-sistema ta’ komunikazzjoni li tista’ tirriżulta f’ li l-app tal-mowbajl ma tkunx disponibbli.

Inti tirrikonoxxi li l-applikazzjoni mobbli tista’ tiġi affettwata minn fatturi li huma lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna inklużi, iżda mhux limitati għal, l-internet u n-netwerks mobbli li għandhom impatt dirett fuq id-disponibbilta’ tal-applikazzjoni mobbli u l-kwalita’ tal-esperjenza tal-utent.

Minn żmien għal żmien aġġornamenti għall-applikazzjoni mobbli jistgħu jinħarġu permezz tal-Appstore. Skont l-aġġornament, jista ’jkun li ma tkunx tista’ tuża l-applikazzjoni mobbli qabel ma tkun niżżilt jew strimjajt l-aħħar verżjoni tal-applikazzjoni mobbli u aċċettajt kwalunkwe termini ġodda.

Aħna nistgħu ntemmu l-użu tal-app mobbli fi kwalunkwe ħin billi nagħtuk avviż minn qabel ta’ terminazzjoni. Ma’ kwalunkwe terminazzjoni: (a) id-drittijiet u l-liċenzji mogħtija lilek hawnhekk għandhom jintemmu; (b) trid twaqqaf kull użu tal-app tal-mowbajl.

Mingħajr preġudizzju għat-termini l-oħra dwar il-limitazzjoni tal-obbligazzjoni u r-rinunzja tal-garanziji stabbiliti fi ħdanek, aħna mhux responsabbli lejk għal xi ħsara jew alterazzjoni fit-Tagħmir tiegħek inkluż, iżda mhux limitat għal, tagħmir tal-kompjuter, tagħmir li jinżamm fl-idejn jew mowbajls bħala riżultat tal-installazzjoni jew l-użu tal-app mobbli.

M’ għandniex ninżammu responsabbli fil-każ ta’ kwalunkwe ħsara teknika li sseħħ matul l-użu tal-app mobbli li tirriżulta mit-tniżżil ta’ applikazzjonijiet oħra, kwalunkwe ħsara teknika, użu ħażin tal-apparat tiegħek, ħajja tal-batterija, kwistjonijiet ta’ konnessjoni jew kwalunkwe fattur ieħor li jista’ jinqala’ u li huma lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna.

UŻI PROJBITI

Tista’ tuża s-sit web biss għal finijiet legali. Ma tistax tuża l-websajt:

 • B’ kull mod li jikser xi liġi jew Regolament applikabbli
 • B’ kull mod li huwa illegali jew frawdolenti, jew li għandu xi skop jew effett illegali jew frawdolenti
 • B’ kull mod li jista’ jikser id-drittijiet tagħna jew id-drittijiet ta ’partijiet terzi

 • Li tippubblika, tittrażmetti jew ixxerred kwalunkwe informazzjoni fuq jew permezz tas-sit web li tkun oxxena, diffamatorja jew b ’xi mod dannuża

 • Biex tikseb jew tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għas-sit web

 • Li tibdel, tiddeffes jew tinterferixxi b ’xi mod mal-websajt

 • Li xjentement jittrażmetti kwalunkwe dejta, jibgħat jew itella’ kwalunkwe materjal li fih viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adwer jew kwalunkwe programm ieħor ta’ ħsara jew kodiċi simili tal-kompjuter iddisinjat biex jaffettwa b’ mod negattiv it-tħaddim ta’ kwalunkwe softwer jew ħardwer tal-kompjuter

 • Tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għal kwalunkwe porzjon jew karatteristika tas-servizzi, jew kwalunkwe sistema jew netwerk ieħor konness mas-servizzi jew ma’ kwalunkwe server tal-Gvern ta’ Malta, jew għal kwalunkwe servizz offrut fuq jew permezz tal-websajt, permezz ta’ hacking, password “mining” jew kwalunkwe mezz illeġittimu ieħor

 • Biex jissonda, jiskennja jew jittestja l-vulnerabbiltajiet tas-sit web, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe netwerk konness mas-sit web, u lanqas jikser il-miżuri ta’ sikurezza jew awtentikazzjoni fuq is-sit web, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe netwerk konness mas-sit web, inklużi s-servizzi

 • Li jreġġa’ lura t-tiftix, jittraċċa jew ifittex li jittraċċa s-sors ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar kwalunkwe utent jew viżitatur ieħor tas-sit web, jew kwalunkwe klijent ieħor tal-Gvern ta ’Malta, inkluż kwalunkwe kont ta’ servizz li ma jappartjenix lilek jew jisfrutta s-sit web jew kwalunkwe servizz jew informazzjoni magħmula disponibbli jew offruta minn jew permezz tas-sit web, bi kwalunkwe mod fejn l-għan huwa li tiġi żvelata kwalunkwe informazzjoni, inkluż iżda mhux limitat għal identifikazzjoni personali jew informazzjoni, minbarra l-informazzjoni tiegħek stess, kif previst mis-sit web jew kwalunkwe servizz ipprovdut permezz tas-sit web;

 • Biex toħloq headers jew inkella timmanipula identifikaturi sabiex taħbi l-oriġini ta’ kwalunkwe messaġġ jew trażmissjoni li tibgħat lill-Gvern ta’ Malta fuq jew permezz tal-websajt jew kwalunkwe servizz offrut fuq jew permezz tal-websajt. Tista’ ma tippretendix li inti, jew li tirrappreżenta, xi ħadd ieħor, jew timpersona xi persuna jew entita oħra sakemm ma tkunx awtorizzata.

Aħna nirriżervaw id-dritt li niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek lil kwalunkwe awtoritajiet kompetenti tal-infurzar tal-liġi f’ każ ta’ ksur tal-paragrafu preċedenti.

Taqbel ukoll:

Li ma jirriproduċix, jiddupplika, jikkopja jew jerġa’ jbigħ xi parti mill-websajt bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet.

Li ma jkollhiex aċċess mingħajr awtorizzazzjoni, tinterferixxi ma’ tagħmel ħsara jew tfixkel:

(i) kwalunkwe parti tal-websajt;
(ii) kwalunkwe tagħmir jew netwerk li fuqu jkun maħżun il-websajt;
(iii) kwalunkwe softwer użat fil-forniment tas-sit web; jew
(iv) kwalunkwe tagħmir jew netwerk jew software fil-pussess jew użat minn kwalunkwe parti terza.

Li ma jużaw l-ebda “paġna-scrape”, “robot”, “spider” jew apparat awtomatiku ieħor, programm, algoritmu jew metodoloġija, jew kwalunkwe proċess manwali simili jew ekwivalenti, biex jaċċessaw, jiksbu, jikkupjaw jew jimmonitorjaw kwalunkwe porzjon tas-servizzi jew kwalunkwe kontenut ipprovdut permezz ta’ dan is-sit web, jew b’ xi mod jirriproduċu jew jevitaw l-istruttura navigazzjonali jew il-preżentazzjoni tas-servizzi jew kwalunkwe kontenut, biex jiksbu jew jippruvaw jiksbu kwalunkwe materjal, dokument jew informazzjoni permezz ta’ kwalunkwe mezz li ma jkunx magħmul disponibbli apposta permezz tas-sit web. Aħna nirriżervaw id-dritt li nwaqqfu attivitajiet bħal dawn.

Li ma tittieħed l-ebda azzjoni li timponi tagħbija mhux raġonevoli jew sproporzjonatament kbira fuq l-infrastruttura tas-sit web jew tas-sistemi jew tan-netwerks tal-Gvern ta’ Malta, jew kwalunkwe sistema jew netwerk konnessi mas-sit web.

Li ma jintuża l-ebda apparat, software jew rutina biex jinterferixxi jew jipprova jinterferixxi fit-tħaddim xieraq tas-sit web, inklużi s-servizzi, jew kwalunkwe tranżazzjoni li ssir fuq is-sit web ma’ kwalunkwe persuna jew entita oħra li tuża s-sit web, inklużi s-servizzi.

LINKS GĦAL WEBSAJTS OĦRA

Meta s-sit web ikun fih links għal siti u riżorsi oħra pprovduti minn partijiet terzi, dawn il-links huma pprovduti għall-informazzjoni tiegħek biss. Ma għandna l-ebda kontroll fuq il-kontenut ta ’dawk is-siti jew riżorsi, u ma naċċettaw l-ebda responsabbilta għalihom jew għal kwalunkwe telf jew ħsara li tista’ tirriżulta mill-użu tiegħek tagħhom.

LINKS GĦAL DIN IL-WEBSAJT

Tista’ tillinkja mas-sit web, sakemm tagħmel dan b’ mod ġust u legali u ma jagħmilx ħsara lir-reputazzjoni tagħna jew jieħu vantaġġ minnha, iżda m’ għandekx tistabbilixxi link b’ tali mod li tissuġġerixxi kwalunkwe forma ta’ assoċjazzjoni, approvazzjoni jew approvazzjoni min-naħa tagħna fejn ma teżisti l-ebda waħda. Aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw permess ta’ llinkjar mingħajr avviż.

Is-sit web ma għandu jkun imfassal fuq l-ebda sit ieħor.

DRITTIJIET TA’ PROPRJETA INTELLETTWALI

Aħna s-sid jew id-detentur tal-liċenzja tad-drittijiet intellettwali kollha fis-sit web, u fil-materjal ippubblikat fuqu. Dawn ix-xogħlijiet huma protetti mil-liġijiet u t-trattati dwar id-drittijiet tal-awtur madwar id-dinja. Dawn id-drittijiet kollha huma riżervati.

Tista’ tipprintja kopji, u tista’ tniżżel estratti, ta’ kwalunkwe paġna (s) mis-sit web għar-referenza personali tiegħek u tista’ tiġbed l-attenzjoni ta’ oħrajn fl-organizzazzjoni tiegħek għal materjal ippostjat fuq is-sit web.

M ’għandekx timmodifika l-kopji stampati jew diġitali ta’ kwalunkwe materjal li tkun ipprintjajt jew niżżilt b’ xi mod, u m’ għandekx tuża xi illustrazzjonijiet, ritratti, sekwenzi tal-vidjo jew tal-awdjo jew xi grafika separatament minn kwalunkwe test li jakkumpanjak.

Jekk tipprintja, tikkopja jew tniżżel kwalunkwe parti tas-sit web bi ksur ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu, id-dritt tiegħek li tuża s-sit web jieqaf immedjatament u trid, skont l-għażla tagħna, tirritorna jew teqred kwalunkwe kopja tal-materjali li għamilt.

DIPENDENZA FUQ L-INFORMAZZJONI MIBGĦUTA

Kummentarju u materjal ieħor imqiegħed fuq is-sit web mhumiex maħsuba biex jammontaw għal parir li fuqu għandha titqiegħed id-dipendenza. Aħna għalhekk nirrinunzjaw għall-obbligi u r-responsabbiltajiet kollha li jirriżultaw minn kwalunkwe dipendenza magħmula fuq dawn il-materjali minn kwalunkwe viżitatur fuq is-sit web, jew minn kwalunkwe persuna li tista ’tiġi infurmata dwar kwalunkwe kontenut tiegħu.

BIDLIET FIL-WEBSAJT

Aħna għandna l-għan li naġġornaw is-sit web regolarment, u nistgħu nbiddlu l-kontenut fi kwalunkwe ħin. Jekk jinqala l-bżonn, nistgħu nissospendu l-aċċess għas-sit web, jew nagħlquh b’ mod indefinit. Kwalunkwe materjal fuq is-sit web jista’ jkun skadut fi kwalunkwe ħin partikolari, u m’ aħna taħt l-ebda obbligu li naġġornaw tali materjal.

COOKIES

Cookie tas-sessjoni hija biċċa data li tinħażen fuq il-kompjuter tiegħek u li tiskadi ladarba tagħlaq il-brawżer tal-internet tiegħek. Is-sit web juża cookies tas-sessjoni biex jidentifika temporanjament l-azzjonijiet tal-utenti meta juża s-sit web, inklużi s-servizzi. Cookie tas-sessjoni hija informazzjoni maħżuna fil-cache tal-brawżer tiegħek li hija disponibbli biss għas-sit web għad-durata tat-tieqa tal-ħajja tal-brawżer tiegħek (sessjoni) meta taċċessa s-sit web jew is-servizzi u l-ebda sit ieħor ma jista ’jitlob din l-informazzjoni. Billi tuża dan is-sit web jew is-servizzi li tagħti l-kunsens tiegħek għall-ħżin tal-cookies fuq il-kompjuter personali tiegħek. Biex jiġi żgurat li l-informazzjoni maħżuna mill-cookie tas-sessjoni titneħħa mill-cache fuq il-kompjuter personali tiegħek, huwa rrakkomandat ħafna li tagħlaq il-brawżer tiegħek meta tlesti tuża s-sit web jew is-servizzi.

GARANZIJA

Aħna mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara kkawżata minn attakk distribwit ta ’ċaħda tas-servizz, viruses jew materjal teknoloġikament dannuż ieħor li jista’ jinfetta t-tagħmir tal-kompjuter, il-programmi tal-kompjuter, id-data jew materjal proprjetarju ieħor tiegħek minħabba l-użu tiegħek tas-sit web jew it-tniżżil tiegħek ta ’kwalunkwe materjal imtella’ fuqu, jew fuq kwalunkwe sit web marbut miegħu.

LIMITAZZJONI TAL-OBBLIGAZZJONI

Il-materjal muri fuq is-sit web huwa pprovdut mingħajr garanziji, kundizzjonijiet jew garanziji fir-rigward tal-preċiżjoni tiegħu. Safejn huwa permess mil-liġi, aħna, kwalunkwe kontributur identifikat (inklużi entitajiet fi ħdan il-Gvern ta’ Malta) u partijiet terzi konnessi magħna b’ dan espressament neskludu:

Il-kundizzjonijiet, il-garanziji u t-termini l-oħra kollha li altrimenti jistgħu jkunu implikati mil-liġi.

Kwalunkwe obbligazzjoni għal kwalunkwe telf jew ħsara diretta, indiretta jew konsegwenzjali mġarrba minn kwalunkwe utent b’ rabta mas-sit web jew b’ rabta mal-użu, in-nuqqas ta’ ħila li jintuża, jew ir-riżultati tal-użu tas-sit web, kwalunkwe sit web marbut miegħu u kwalunkwe materjal imqiegħed fuqu, inkluż, mingħajr limitazzjoni kwalunkwe obbligazzjoni għal:

telf ta’ dħul jew dħul;
telf ta’ negozju;
telf ta’ profitti jew kuntratti;
telf ta’ ffrankar antiċipat; telf ta’ data;
telf ta’ avvjament;
ġestjoni moħlija jew ħin tal-uffiċċju;

u għal kwalunkwe telf jew dannu ieħor ta’ kwalunkwe tip, irrispettivament minn jekk ikunx ikkawżat minn tort (inkluża negliġenza), ksur tal-kuntratt jew mod ieħor, anki jekk prevedibbli.

Dan ma jaffettwax l-obbligazzjoni tagħna għal kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tistax tiġi eskluża jew limitata skont il-liġi applikabbli.

RINUNZJA TA’ GARANZIJI

Aħna ma nagħtuk l-ebda garanzija jew assigurazzjoni. Aħna niddikjaraw u nirrikonoxxu li l-garanziji u l-kundizzjonijiet impliċiti kollha huma esklużi sal-limitu massimu permess mil-liġi. Għandek tinnota b ’mod partikolari:
Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu dikjarazzjoni definittiva jew sħiħa tal-liġi dwar kwalunkwe suġġett.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu parir legali fi kwalunkwe sitwazzjoni speċifika.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web jinkludu informazzjoni u riżorsi arkivjati, li jistgħu ma jkunux korretti jew skaduti.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web, u l-mezzi tagħna biex inwassluh jistgħu jkunu inkompatibbli mas-softwer jew mal-konfigurazzjoni tal-kompjuter tiegħek.

Aħna nistgħu nibdlu jew nirtiraw parti minn jew is-servizzi kollha pprovduti permezz ta’ dan is-sit web fid-diskrezzjoni tagħna.

L-aħħar aġġornament: Ottubru 2018