Dikjarazzjoni ta’ Aċċessibilita

 

Din id-dikjarazzjoni tapplika għas-siti web uffiċjali tal-Ministeru u tad-dipartimenti u ġiet aġġornata l-aħħar fil-21 ta ’Settembru 2019.


STATUS TA’ KONFORMITA’

Il-Ministeru huwa impenjat li jagħmel is-servizzi online tiegħu aċċessibbli għal kulħadd. Aħna ddedikati għat-titjib kontinwu tal-aċċess għas-servizzi tagħna. Aħna nagħmlu dan billi nadottaw l-aħjar prattiki kif ikkomunikati mill-partijiet ikkonċernati, bħall-FITA u l-utenti.


PROĊESS TA’ KONFORMITA’

Is-siti web tagħna huma mfassla biex jaħdmu mal-aħħar brawżers tal-web bħall-brawżers edge, Safari, Firefox u Chrome.

Bħala parti minn dan l-isforz, nimxu mal-EN310549 standard aċċessibbli u mal-linji gwida WCAG2.1. Ir-riżorsi u l-formoli online tagħna huma evalwati kemm manwalment kif ukoll ipprogrammatikament biex jikkonformaw mal-linji gwida TAL-livell AA TAD-WCAG 2.1. Is-siti web tagħna huma mfassla biex jaħdmu tajjeb u jkunu aċċessibbli meta jiġu aċċessati bi prodotti ta ’ħardwer u softwer aġġornati kif xieraq.

Filwaqt li nirrikonoxxu wkoll li l-aderenza mal-istandards u l-linji gwida, waħedha ma tistax tiżgura li prodott ikun aċċessibbli, aħna nwettqu wkoll evalwazzjonijiet tal-użu f ’kollaborazzjoni mal-utenti, sabiex niġbru l-feedback meħtieġ. Aħna nistinkaw ukoll biex nimplimentaw l-aċċess għall-kanali ta’ informazzjoni li jiġu pprovduti permezz ta ’pjattaformi oħra kull fejn ikun possibbli, bħall-midja soċjali.

MIŻURI TA ’AĊĊESSIBILITA

Is-siti web tagħna ma jiddependux fuq widgets tal-font, tat-tkabbir u tal-modifika tal-kulur. Dan għaliex dawn il-funzjonalitajiet ġa huma integrati fil-biċċa l-kbira tal-brawżers tal-web jew huma disponibbli permezz ta ’add-ons u plugins differenti li utenti differenti huma liberi li jadattaw għall-ħtiġijiet tagħhom. B’ riżultat ta ’dan, dawn il-personalizzazzjonijiet arbitrarji tal-utenti huma disponibbli għall-biċċa l-kbira tas-siti web, mhux biss għal dawk tal-Ministeru tagħna. Sabiex nippermettu dan il-livell ta’ personalizzazzjoni, aħna nfittxu li nimmassimizzaw il-Kompatibilita ’ma’ dawn il-modifikazzjonijiet ta ’l-utenti.

Bħala parti mil-linji gwida msemmija hawn fuq u flimkien magħhom, is-siti web tagħna jimplimentaw il-karatteristiċi ta ’aċċess li ġejjin:

  1. Żomm ġerarkija konsistenti tal-intestaturi HTML u tqassim tal-informazzjoni fuq paġni tal-web differenti.
  2. Il-kontenut ta’ informazzjoni huwa organizzat fil-listi HTML kull fejn applikabbli.
  3. L-indikatur tal-maws jibdel l-ikona meta link tiġi ħħoverjata permezz tal-funzjoni tal-brawżer.
  4. Żid titlu tal-immaġni, tag ALT u caption kull fejn din l-informazzjoni hija rilevanti u utli.
  5. Immassimizza l-kuntrast tal-kulur għat-test fejn applikabbli
  6. It-test attwali tal-link huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utenti fejn tipponta l-link.
  7. Implimenta l-links esterni kollha sabiex jinfetħu f’ tabs ġodda tal-brawżer.


KONTENUT MHUX AĊĊESSIBBLI

M’ aħniex konxji ta’ kontenut speċifiku inaċċessibbli jew kwistjonijiet ta’ aċċess fuq is-siti web tagħna. Jekk tidentifika kontenut bħal dan, jekk jogħġbok għarrafna permezz tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti hawn taħt. F’ każ bħal dan, l-għan tagħna huwa li ninvestigaw il-kwistjoni bil-għan li nidentifikaw il-kwistjoni tal-aċċess u nġibu ż-żona milquta konformi.


FEEDBACK U DETTALJI TA’ KUNTATT

Inevitabbilment, mhux dejjem se niksbuha sew, aktar ma jkollna servizzi u riżorsi online, aktar ikun probabbli li nitilfu xi problemi, iżda nibqgħu impenjati li nindirizzaw kwalunkwe kwistjoni ta ’aċċess fil-pront. U dan hu fejn nixtiequ l – għajnuna tiegħek. Jekk ikollok xi diffikultajiet biex taċċessa s-siti web tagħna, jew ikollok problemi biex tuża kwalunkwe aspett tas-sit web, nixtiequ ngħidulna.

Tista’ tikkuntattjana hawn:


PROĊEDURA TA’ INFURZAR

L-Awtorita’ tal-komunikazzjonijiet ta’ Malta (MCA) hija l-entita ’responsabbli għall-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar l-aċċess għas-siti web u l-applikazzjonijiet mobbli ta ’korpi tas-settur pubbliku. F’ każ li l-mistoqsija tiegħek relatata mal-aċċess għall-ICT ma tiġix indirizzata jew tixtieq tressaq ilment formali, tista ’tagħmel dan billi tikkuntattja lill-MCA billi timla l – formola konformi onlajn.


IMPORTANT LINKS