Politika tal-Komunikazzjonijiet Diġitali

Messaġġi elettroniċi, inkluża l-posta elettronika (e-mail) jista’ jkun fihom informazzjoni kunfidenzjali maħsuba biss għall-individwi msemmija fil-komunikazzjonijiet. Jekk m’intix ir-riċevitur maħsub m’ għandekx ixxerred, tqassam jew tikkopja l-kontenut tal-messaġġi elettroniċi u tal-posta elettronika. Jekk irċevejt messaġġi elettroniċi jew komunikazzjonijiet bi żball, jekk jogħġbok għarraf lill-mittent minnufih u b’ mod permanenti jeqred kemm il-messaġġ kif ukoll il-kontenut tiegħu. Il-garanzija, il-fiduċja fit-twassil u l-integrita tal-posta elettronika u t-trażmissjoni tal-komunikazzjoni elettronika ma jistgħux jiġu garantiti peress li l-informazzjoni tista’ tiġi modifikata fi tranżitu jew jista’ jkun fiha viruses. Kwalunkwe fehmiet jew opinjonijiet ippreżentati fil-posta elettronika u l-komunikazzjonijiet elettroniċi huma biss dawk tal-awtur u mhux neċessarjament jirrappreżentaw dawk tal-Ministeru sal-punt permess mil-liġi, il-Ministeru mhu se jaċċetta l-ebda obbligazzjoni li tirriżulta mill-komunikazzjoni elettronika