Ritratti tal-Kunsill

Is-Seba’ leġiżlazzjoni

Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Josef Grech (Segretarju Eżekuttiv), is-Sur Daniel Spiteri (Kunsillier), is-Sinjura Elizabeth Cassar (Kunsillier), is-Sur Charlot Mifsud (Kunsillier), is-Sur John B Camilleri (Kunsillier), is-Sur Mario Calleja (Sindku), is-Sinjorina Desiree’Attard (Viċi Sindku), is-Sur Charlot Cassar (Kunsillier).

Is-Sitt leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 6 ta’ Ġunju 2009

Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Joseph Caruana (Segretarju Eżekuttiv), is-Sur Jesmond Mugliett (Kunsillier), is-Sur George Farrugia (Kunsillier), is-Sinjura Carmen Fearne (Kunsillier), is-Sur Charlot Mifsud (Viċi Sindku), is-Sur Mario Calleja (Sindku), is-Sur John Baptist Camilleri (Kunsillier), is-Sur Lawrence Ciantar (Kunsillier), is-Sur Sandro Gatt (Kunsillier), is-Sur Daniel Spiteri (Kunsillier)

Il-Ħames leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2006

Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Sandro Gatt (Kunsillier), is-Sur John Baptist Camilleri (Kunsillier), Dr Joseph Muscat (Kunsillier), is-Sinjura Josette Marsh (Kunsillier), is-Sur Charlot Mifsud (Viċi Sindku 2), Dr Owen Bonnici (Viċi Sindku 1), is-Sur Mario Calleja (Sindku), is-Sur Joseph Caruana (Segretarju Eżekuttiv)

Ir-Raba’ leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2003

Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Michael Mercieca (Kunsillier), is-Sur Charles Zammit (Kunsillier), is-Sur Christopher Agius (Kunsillier), is-Sur Charlot Mifsud (Sindku), is-Sinjura Ursula Greenland (Viċi Sindku), is-Sur Owen Bonnici (Kunsillier), is-Sur Joseph Caruana (Segretarju Eżekuttiv), is-Sur John Baptist Camilleri (nieqes mir-ritratt)

It-Tielet leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2000

Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Charles Zammit (Kunsillier), Is-Sur John Baptist Camilleri (Kunsillier), Is-Sur Michael Mercieca (Kunsillier), is-Sur Charlot Mifsud (Sindku), Is-Sinjura Ursula Groenlandja (Kunsillier), Is-Sur Domnic Azzopardi (Viċi Sindku), Is-Sur Raymond Grech (Kunsillier), is-Sur Alphonse Anastasi (Segretarju Eżekuttiv)

It-Tieni leġislazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 1997

Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Alphonse Anastasi (Segretarju Eżekuttiv), is-Sur Domnic Azzopardi (Kunsillier), is-Sur Charles Zammit (Sindku), is-Sur John B.Camilleri (Viċi Sindku 2), is-Sinjura Marvic Attard Gialanze’ (Viċi Sindku 1), is-Sinjura Maria V.Busuttil (Kunsillier), is-Sinjura Maria Paris (Kunsillier), u s-Sur Charlton Chetcuti (Kunsillier)

L-Ewwel leġislazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 16 ta’ April 1994

Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Herbert Gullaumier (Segretarju Eżekuttiv), is-Sur Joseph Salerno (Kunsillier), is-Sur Domnic Azzopardi (Viċi Sindku), is-Sinjura Marvic Attard Gialanze’ (Sindku), is-Sur Mark Sant (Kunsillier), is-Sur Charles Zammit (Kunsillier)